english

Всички съдове са авторски, ръчно изработени, съчетавайки съвременна форма и цвят
с традиционна технология.
Моля, имайте в предвид, че снимките са илюстративни и начинът на изработка на керамиката предполага
минимални разлики в цвят, форма и размер.

Чайник 2004-1
керамика h-13 см
Чаша 2004-2
керамика h-9 см
Малка фруктиерка 2004-3
керамика d-15 см
Каничка за мляко 2004-4
керамика h-12 см
Захарница 2004-5
керамика h-11 см

 

за галерията живопис керамика контакти полезно малка пластика