english


В секция живопис могат да се видят творби изпълнени в различни
художествени стилове и материали.
Всички картини са рисувани върху платно и са рамкирани.

Абстрактни композиции
1001
Коне,натюрморти ,пеперуди
1002
Селски къщи
1003
Композиции,натюрморти
1004
Пейзажи Велико Търново
1005
Декоративни композиции
1006
Лазарки
1007
Композиции
1008
Нарове,композиции
1009
Морски пейзажи,слънчогледи
1010
Селски пейзажи
1011
Цветни настроения
1012
Композиции наив
1013
Голи тела,градски пейзажи,натюрморти
1014
Композиции
1015

 

за галерията живопис керамика контакти полезно малка пластика